Samarbeid med Asvo Kongsberg AS - "Vi bryr vårs"

Det pågår hele tiden mange fine og aktuelle prosjekter i Elite Service Partner over hele landet. Lise Brandtzæg arbeider som planlegger, og har sendt oss informasjon om et spennende og interessant samarbeidsprosjekt med Asvo-Kongsberg AS.

Vi kom i kontakt med ASVO-Kongsberg via en tidligere arbeidskollega og drodla litt om et samarbeidsprosjekt, sier Lise. Tanken ble til at Elite selger inn fast renhold ved ASVO sine lokaler på Kongsberg, og samtidig lærer opp personer som er inne i ASVO sitt system for arbeidstrening.

De skal få opplæring og veiledning fra ansatte i Elite med Serviceleder Jurgita Buziene i spissen, kan Lise entusiastisk fortelle oss.

ASVO-Kongsberg AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Selskapets formål er å gi gode og utviklende arbeidsplasser til personer med nedsatt arbeidsevne, og tilbud om opplæring og veiledning til personer med bistandsbehov.

Videre er tanken, og målet, at vi skal kunne lære opp personer med ulike utfordringer til å bli en renholder. Det kan i mange tilfeller være det beste å lære i trygge og vante omgivelser, for så å få mulighet til en praksisplass eller jobb hos Elite, sier Lise. Vi har allerede tjuvstartet med litt renhold av noen små arealer hos ASVO, samt at vi har to personer i språkpraksis ute på prosjekter i Kongsberg.

For å kunne utvikle dette samarbeidet til det beste både for ASVO og Elite skal det være samarbeidsmøter med jevne mellomrom. Begge parter har til enhver tid mulighet til å komme med innspill i forhold til hvordan vi utvikler oss sammen. Her finner du mer informasjon om hva ASVO holder på med.

I tillegg har vi fått en hyggelig hilsen fra Ståle Skau, Markeds- og produksjonsleder ASVO-Kongsberg. Han sier;

«At Elite er med på å ta samfunnsansvar betyr veldig mye for oss. Vi er helt avhengig av samarbeidspartnere som er med på å se «hele» bildet. At dere investerer i både opplæring og veiledning sier sitt om Elite. Dette er tidkrevende arbeid, men så lenge vi har et felles mål er veien dit ofte litt enklere. Asvo-Kongsberg håper dette kan bli starten på noe større, for oss begge»

Redaksjonen ønsker lykke til med dette typiske «Ringer i vannet» prosjektet og oppfordrer samtidig andre Elite-avdelinger til å se på lignende muligheter for samarbeid.