Våre medarbeidere - lite utsatt for smitte

Koronaviruset (Covid-19) har rammet verden, Norge og Elite Service Partner AS. Som selskap forholder vi oss til myndighetenes anbefalinger samtidig som vi ønsker å hjelpe våre kunder og ansatte med å redusere smitterisikoen.

Vi har over 2000 servicemedarbeidere i bedriften vår. Mange av disse er renholdsarbeidere som utfører en støttefunksjon til flere av de samfunnskritiske yrkesgruppene i landet vårt.

En undersøkelse i Sverige utført av det svenske arbeidstilsynet, viser at de som er verst rammet av Covid-19 er helsefagarbeidere, sykepleiere, hjemmehjelper og lignende yrkesgrupper. Av nesten 5000 innrapporterte arbeidstakere, som mente de er blitt smittet på jobben, var det bare 21 renholdere. Kilde: Renholdsnytt

Hvordan er erfaringene så langt i forhold til Covid-19 og sykefraværet i Elite Service Partner AS?

Vi har snakket med Tonje Cecilie Østre som til daglig arbeider som lønnsansvarlig ved hovedkontoret på Høvik. Hun kan fortelle at vi opplever en økning i sykefraværet fra samme periode i fjor med 3,04 prosentpoeng.

«Dette er koronarelatert og særlig ser vi at antall karantenetilfeller har økt. Vi kan derimot ikke si noe om antall smittetilfeller, da vi som arbeidsgiver ikke har tilgang til denne informasjon på sykemeldingene. Imidlertid tror vi ikke at antall smittede på jobb, er særlig stort da smitteverntiltakene er såpass omfattende og strenge i bedriften», sier Østre.

Elite Service Partner AS har innført mange interne tiltak for å trygge vår arbeidsplass og våre tjenester ute hos kundene. Fremover vil vi se økt behov for ekstra renholdsoppgaver, både forebyggende og på bakgrunn av smittetilfeller – eller mistanke om det. Kundene våre er stadig mer opptatt av hvilken fagkompetanse vi har og hvilke smitteforebyggende tiltak vi kan tilby.

Derfor har vi allerede innført internkurs i smitterenhold som mange av våre medarbeidere har gjennomført. I tillegg har vi også kurs for å bli sertifisert BioDamp eller BioTåke-tekniker.

Disse tjenestene er sterkt økende i omsetning ute hos våre kunder, og blir mer og mer aktuelle i perioden som kommer.

Vil du ha mer informasjon om koronaviruset og bedriften vår. Trykk her!