Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Insider Facility Solutions AS leverer svanemerket renhold over hele landet. Det gjør det enkelt å velge de mest miljøvennlige tjenestene for deg som kjøper regelmessig renhold og vil bidra til å bygge opp om en sirkulær økonomi.

Svanemerkets krav til renholdstjenester omfatter hele virksomheten, blant annet:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes
  • Krav til effektiv transport
  • Krav til avfallsmengder og avfallshåndtering

Svanemerket stiller over 3200 strenge miljø- og klimakrav til mer enn 30 000 varer og tjenester. Dette gjør at det blir enkelt å velge for forbrukere og innkjøpere, fordi de bare trenger å tenke på ett krav – nemlig om produktet er Svanemerket.

Hvordan få fart på den sirkulære økonomien?

  • Bruke fornybare eller resirkulerte råvarer
  • Redusere mengden ressurser vi bruker
  • Stille strenge krav til bruk av kjemikalier
  • Lage produkter med lang levetid
  • Bruke produkter og materialer om igjen
  • Håndtere avfall slik at mest mulig blir til nytte
Målet med Svanemerket er å redusere forbrukets samlede miljøbelastning. Derfor vurderes hele produktets livssyklus fra råvarer til produksjon, bruk, avfall og resirkulering når kravene utvikles til svanemerkede produkter. Svanemerket er et helhetlig miljømerke. Det betyr at det legges vekt på hvordan tiltak i én fase har positiv effekt i andre faser av livssyklusen.

Vi stimulerer sirkulær økonomi på flere måter i produktets eller tjenestens livssyklus. Vi bygger opp under effektiv og bærekraftig ressursbruk, noe som reduserer svinn og sløsing. Ved å stille strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes, bidrar vi til større potensial for resirkulering og gjenbruk.

Svanemerket utnytter samfunnets nåværende rammer for sirkulær økonomi best mulig. Miljømerking Norge tar utgangspunkt i den tilgangen man har til råvarer og avfallssystemer her i Norden, og formulerer kravene krav slik at det blir enkelt for virksomheter å delta i den sirkulære økonomien.

Svanemerket prioriterer fornybare, resirkulerte og bærekraftige råvarer!

Kampanjen fra Miljømerking Norge har slagordet «Vanskelig å få. Enkelt å velge».

Les mer om vårt arbeid med svanemerket.

Les mer hos Miljømerking Norge.