Hva kreves av en tjenesteleverandør?

Når man kjøper tjenester av en servicebedrift oppstår det forventninger. Avtalen skal selvfølgelig oppfylles, men hva med kommunikasjonen og det som kalles ”service”, vil det fungere? Det er helt naturlig at vi som leverandør er opptatt av kundens meninger om oss.

For å kunne ta vare på det gode forholdet mellom partene, stilles det krav til rutiner og systemer hos servicebedriften. Insider Facility Solutions AS har valgt å sertifisere sine ledersystemer for å bevise at de virker slik at forventninger kan innfris!

Vi stiller altså strenge krav til oss selv – krav om kontinuerlig forbedring. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenester til et marked som har stadig høyere forventninger, ikke minst på vegne av miljøet.

Insider Facility Solutions AS har sertifiserte ledersystemer!