Svanemerket renhold

Allerede 9. juli 2015 mottok vi «Nordisk Miljømerkelisens utstedt av Stiftelsen Miljømerking i Norge» for produktgruppe 076 – Rengjøringstjenester, den gang for region Nord-Østlandet. Den 3. februar 2016 mottok region Oslo/Akerhus sin lisens og 12. juli 2016 Sør- og Vestlandet og Sør-Østlandet.

Den 25 mai 2018 ble lisensene fornyet samtidig som Nord- og Midt-Norge ble innlemmet i en felles lisens for hele virksomheten. Svanemerket omfatter dermed alle våre driftskontorer i hele Norge!

Kvalitets- og systemansvarlig Tommy Geir Christiansen mottar Nordisk Miljømerkelisens for hele virksomheten.

Kvalitets- og systemansvarlig Tommy Geir Christiansen mottar Nordisk Miljømerkelisens for hele virksomheten.

Kravene omfatter:

  • Miljø- og helsekrav til kjemikalier som benyttes.
  • Reduksjon i mengden kjemikalier som benyttes.
  • Krav til effektiv transport.
  • Krav til forbruk av poser.
  • Bruk av miljømerkede produkter og tjenester.
  • Krav til kvalitet, etikk og arbeidsmiljø.

Formålet

Svanemerket er altså det offisielle miljømerket i Norden, og drives på ikke-kommersiell basis. Formålet med merkeordningen er å vise hva som er det beste miljøvalget i ulike produktgrupper. De som ønsker å svanemerke produktet sitt må dokumentere at de tilfredsstiller de strenge miljøkravene merket stiller.

Ordningen er opprettet av myndighetene for å sikre troverdige miljøkrav. Svanemerket skal gjøre det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten. Ved å svanemerke rengjøringstjenestene våre over hele landet, kan Insider Facility Solutions AS dokumentere at vi tilbyr en tjeneste av høy kvalitet i alle ledd. Miljøhensyn er selvfølgelig inkludert i hele spekteret av vårt servicetilbud – uten at det går på bekostning av effektivitet eller kvalitet.

En svanemerket rengjøringstjeneste:

  • bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler
  • minimerer forbruk av unødvendige kjemikalier
  • har medarbeidere som er opplært innen både miljø- og rengjøringsmetoder
  • har kvalitetssystemer for å sikre høy rengjøringskvalitet

Svanemerket stiller krav til kvalitet, funksjon, innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk.

Hva betyr dette for deg som kunde og samarbeidspartner?

Det betyr at kunder ved alle våre driftskontorer i hele Norge, får levert miljømerket renhold dersom det kjøpes tjenester som faller inn under området regelmessig renhold. Innenfor rammene av ordningen for miljømerking, leveres selvfølgelig også det vi kaller spesialrenhold.

Miljømerkingen er et resultat av at ansatte og ledelse lojalt forholder seg til kriterier og retningslinjer som følger med slike sertifiseringer og godkjenningsordninger.

Vi er stolte av å kunne fremme en forbedringskultur, en måte å være på, som gjør at vi alltid ser etter muligheter for forbedringer i alle deler av organisasjonen.

Målet med slike forbedringer er at alle ansatte skal ha en bedre hverdag, og en trygg arbeidsplass å gå til. Vi tror en slik kultur vil komme kundene til gode!

Som leverandør av miljømerkede tjenester, er vi nødt til å ta hensyn til miljøet i alt vi gjør – fra hvordan vi velger ut og bruker ulike kjemikalierprodukter, til hvordan vi håndterer avfall og effektiviserer transporten.

Hensynet til naturen berører i stor grad våre valg, og motivet for de avgjørelser vi tar, vil alltid være å redusere belastningen på vårt sårbare miljø.

Derfor har det vært et uttalt mål for oss å levere miljømerkede renholdstjenester i hele markedet. Det kontinuerlige arbeidet med å overholde kravene til «Svanen» har hjulpet oss til å nå det målet!

Sertifiseringer

Klikk på overskriftene nedenfor for å lese mer om de ulike sertifiseringene.

Svanemerket: Lisens nr. 2076 0072

svanemerket
Den 25.05.2018 mottok vi Nordisk Miljømerkelisens utstedt av Stiftelsen Miljømerking i Norge.

Det betyr at kunder ved alle våre driftskontorer i hele Norge, får levert miljømerket renhold dersom det kjøpes tjenester innenfor området regelmessig renhold – samt spesialrenhold.

Hent en kopi av sertifikatet ved å klikke på bildet til høyre.

Miljø: ISO 14001 : 2015

iso_45001_2018

Vårt styringssystem for miljø er sertifisert i henhold til standarden ISO 14001:2015. Hent en kopi av sertifikatet ved å klikke på bildet til høyre.

Stiftelsen Miljømerking i Norge

Miljøkravdokumentene til Svanen stiller krav til innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfallshåndtering. Miljømerking stiller også krav om god kvalitet og funksjon.

Ulike produktgrupper har ulike krav. Miljømerking skjerper dessuten kravene kontinuerlig – cirka hvert fjerde år. Ved revisjon av kravene, må alle foretak med lisens til å bruke Svanemerket omprøves og dokumentere at de oppfyller de nye og strengere kravene før de får beholde Svanemerket. På denne måten er miljømerkingen med på å drive fram bedre og mer miljøtilpassede produkter hele veien. Den kontinuerlige skjerpingen av kravene er med på å drive produktutviklingen i en bærekraftig retning.

Et svanemerket produkt skal være minst like bra som et produkt uten merke. Miljømerking stiller for mange produktgrupper både funksjons- og kvalitetskrav. For å få lisens til å bruke Svanemerket, må for eksempel tøyvaskemiddel vaske rent ved lave temperaturer og møbler må bestå strenge holdbarhetstester

Les mer om Stiftelsen Miljømerking i Norge ved å klikke her!