Ledige stillinger i Insider Facility Solutions AS

Insider Facility Solutions AS ønsker engasjerte medarbeidere som tar ansvar for sin egen og bransjens utvikling. Alle som ønsker jobb som servicemedarbeider / renholder hos oss, må registrere seg i vår jobbsøker-database.

Søk ny jobb:

portalknapp

 
 

Vi har tro på at mennesker utvikler seg, har arbeidsglede og yter mer hvis de ser seg selv og sitt arbeid som en del av en større helhet. Det å ta ansvar og vise tillit, være åpne og kundevennlige, være romslige og skape arbeidsglede er sentrale verdier som styrer oss i vårt arbeid.

Selskapet utvider kontinuerlig og har i dag nesten 3000 medarbeidere og en forventet omsetning på 1,5 milliard i 2019. Insider Facility Solutions AS leverer Ren Trivsel i alle ledd!

Øvrige stillinger som for tiden er utlyst kan du se nedenfor!