Serviceleder søkes til Støren Base - SJ Nord

Er du et utpreget servicemenneske som gir det lille ekstra? Har du erfaring og kunnskap om drift av renhold på tog? Da hører vi gjerne fra deg! Vi kan tilby fast stilling (100%) til Støren Base – SJ Nord.

Den servicelederen vi leter etter, vil ha en viktig rolle i bedriften. Vi vektlegger evnen til at du kan kommunisere godt med kunder og medarbeidere og at du har alminnelig god kunnskap om bruk av PC som arbeidsverktøy. Vi ønsker en ordensperson som er dyktig til å kunne organisere seg selv og andre i en til tider hektisk hverdag, og at du er en medarbeider som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Noe erfaring fra administrasjons- eller personalarbeid er ønskelig. Vår serviceleder vil gjøre systematisk bruk og rapportering av de til enhver tid gjeldende kvalitetssikrings- og kontrollsystemer som benyttes i oppdraget.

Mål for stillingen

Serviceleder er Insider Facility Solutions AS operative ansvarlige for daglig drift, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring for virksomheten ved Støren Base som er avtalefestet i kontrakt med SJ Nord.

Serviceleder Støren Base har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede og rapporterer iht. rutine Divisjon Samferdsel.

Arbeidet vil primært foregå på dagtid, men noe kvelds-/nattarbeid må også påregnes i perioder. Det er et krav at vår nye serviceleder må gjennomføre Bane Nors sikkerhetskurs – Del 1 og Del 2.

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte

 • Renhold av tog iht. instruks innvendig og utvendig
 • Renhold av bygninger iht. instruks
 • Drift, logistikk og etterfylling av forbruksvarer/rekvisita på tog
 • Drift av bygninger inn- og utvendig etter instruks
 • Varemottak
 • Avfallshåndtering
 • Være Insider Facility Solutions AS stedlige representant ovenfor SJ Nord og deres leverandører og partnere
 • Følge retningslinjer innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi ønsker at du som søker

 • Har noe erfaring fra administrasjons- eller personalarbeid
 • Har fagbrev som renholdsoperatør eventuelt annen relevant erfaring
 • Har erfaring fra drift i renholdsfaget
 • Er god på kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Behersker norsk som forretningsspråk
 • Tar initiativ, er selvstendig og strukturert
 • Har gode lederegenskaper
 • Har gyldig førerkort
 • Ved forespørsel, kan framvise gyldig politiattest

Vi kan tilby

 • Fast stilling i en bedrift med solid økonomi
 • Lønn og andre betingelser fra Renholdsoverenskomsten
 • Tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist: Snarest

Alle spørsmål vedrørende stillingen rettes til regionsleder Rita Solvik. E-post: rita.solvik@insider.no. Telefon: 92 60 19 90.
Send CV og søknad til: E-post: rita.solvik@insider.no, merket «Serviceleder – Støren Base»