Renholdernes dag!

Kjære servicemedarbeider – Gratulerer med dagen!

Insider Facility Solutions AS ble etablert av Steinar Myklebust i 1983. Den gang som nå, er det et ønske i hele den organiserte del av bransjen at renholdere skal få anerkjennelse for de viktige oppgavene de utfører. Nå er det to viktige forhold som gir håp for renholdernes anerkjennelse og betingelser:

Renhold som samfunnskritisk funksjon

For det første har pandemien ført til at hele folket har fått øynene opp for viktigheten av renhold som fag. Vi har vært vitne til at renholderne har blitt hyllet i media som en samfunnskritisk funksjon på lik linje med helsearbeidere.

Dette har bidratt til at partene i arbeidslivet nå har en gyllen anledning til å arbeide for å heve statusen til renholdsoperatørfaget. Blant annet ved å synliggjøre hvorfor renhold er et viktig element på enhver arbeidsplass.

Godt renhold ivaretar verdier, opprettholder et sunt inneklima og bidrar til redusert sykefravær.

Med andre ord: Renhold trygger arbeidsplasser!

Mennesker og bærekraft

Bærekraft er vår andre store mulighet til å bringe profesjonelt renhold frem i lyset. Det viktigste del-elementet ved bærekraft er mennesker. Derfor arbeider Insider Facility Solutions AS aktivt med kompetanseutvikling, karrieremål, sunne arbeidsvilkår og økte stillingsbrøker.

Vi vet at våre ansatte er vår aller viktigste ressurs, deres lojalitet og evne til å møte endringer er avgjørende for selskapets suksess.

Det er all grunn til å tro at markedet for renholdstjenester vil endre seg dramatisk. Nye digitale løsninger kan gjøre at det som synes å være motsetninger i dag, for eksempel forutsigbarhet for de ansatte kombinert med fleksibilitet hos kunden, lar seg løse.

I Insider Facility Solutions AS tror vi at suksess i fremtidens marked er knyttet til aktører som satser på kompetanse hos sine ansatte, større stillingsbrøker, sunne arbeidsvilkår samt et transparent og fleksibelt forhold til kundene.

Partssamarbeid

Insider Facility Solutions AS er opptatt av tariff og partssamarbeid. Vi inviterer derfor partene til å se nærmere på enkelte sider ved dagens etablerte samarbeid som ser ut til å være til hinder for en bærekraftig utvikling.

  • Hva kan vi påvirke for å nå målet om større stillinger i bransjen?
  • Hvordan kan vi samarbeide for å bedre vilkårene for alle som leverer tjenester som er kritisk viktige for samfunnet?
Dette ønsker vi å lære mer om, og vi føler at det haster.

Vi hilser derfor også renholdernes organisasjoner med gratulasjon og oppfordring om å se på de tre hovedområdene for en bærekraftig samfunnsutvikling – mennesker, miljø og økonomi – med hovedvekt på det første.