Produktkontroll

I februar 2016 gikk startskuddet for pilotprosjektet «Produktkontroll» hos Elite Service Partner AS.

Prosjektet «Produktkontroll» handler om at Elite Service Partner AS lenge har sett verdien av en utvidet egenkontroll av produktet eller tjenesten som den enkelte kjøper har anskaffet.

«Egenkontroll har alltid vært et viktig element i vår kvalitetsstyring, og vi har alltid latt oppdragsgivere og kundekontakter få innsyn i resultatet av kontrollene», sier Tommy Christiansen, Kvalitets- og Systemansvarlig hos Elite Service Partner AS. «Den nye satsingen innebærer at kjøper tilbys mer informasjon om arbeidet med å føre kontroll med kvalitets- og miljøkravene i den enkelte avtale», legger han til. Andre behov kan også dekkes.

Den nye arbeidsrutinen er basert på bruk av håndholdte enheter og applikasjoner. Det gjør oppgaven med kontroll og registreringer mye enklere. Løsningen inneholder flere muligheter når det gjelder oppdragsgiveres ønske om innsyn på ulike nivåer i sin organisasjon.

«Vi har en rekke krav til analyser og rapportering internt, men vi er i tillegg svært lydhøre overfor kundenes ønsker», kommenterer Christiansen. Han er svært fornøyd med tilbakemeldingene fra egne medarbeidere når det gjelder brukeropplevelsen, og han merker seg i tillegg den gode responsen fra innkjøpere som lenge har etterlyst denne typen kommunikasjon.

Elite Service Partner AS fortsetter utviklingen av løsningen for sin «produktkontroll» de neste månedene, og ser fram til at kunder over hele landet skal bli kjent med mulighetene som nå tilbys.

Roger Tveide
Adm. dir.