Oppkjøp i Rogaland

Elite Service Partner AS har nå overtatt hele renholds- og temporæravdelingen for Polygon Rogaland, og vi har dermed styrket vår markedsandel i Sandes og Stavangerområdet ytterligere.

Vi overtar også de 10 ansatte fra Polygon-avdelingen – og vi ønsker alle disse hjertelig velkommen til oss!

Siden oppstarten i 1983, har vi i Elite Service Partner AS styrket vår markedsandel og doblet omsetningen mange ganger. Dette har vært mulig gjennom jevn organisk vekst, og ved oppkjøp av andre virksomheter. Du kan se en oversikt over noen av høydepunktene i historien vår, ved å gå til siden Om oss.

Roger Tveide
Adm. dir.