Operativ leder søkes til Avinor - Bergen lufthavn

Insider Facility Solutions AS søker dyktig operativ leder til Avinor – Bergen lufthavn. Vi søker en person med kunnskap, erfaring og interesse for renhold og ledelse. Stillingen omfatter oppfølging og planlegging av arbeidsoppgaver sammen med våre ansatte. Du vil ha det daglige ansvar for materiell (maskiner, utstyr, arbeidstøy etc.) og sørger for stabil leveranse av tjenester og produkter til våre oppdragsgivere. Er du et utpreget servicemenneske, har alminnelig gode datakunnskaper og i tillegg evner å samarbeide godt med andre? Da hører vi gjerne fra deg!

Operativ leder vil være et bindeledd mellom servicemedarbeidere og avdelingsledelse. Du er en ordensperson som er dyktig til å organisere deg selv og andre i en til tider hektisk hverdag. Noe erfaring fra administrasjons- eller personalarbeid er ønskelig. Fordelaktig er det også om du har fagbrev som renholdsoperatør eller annen relevant erfaring som kan oppveie for manglende fagbrev. Det stilles krav til førerkort klasse B.

Insider Facility Solutions AS ønsker å levere høy kvalitet til sine kunder. Våre medarbeidere bør bidra til et godt arbeidsmiljø ved å være positive og hyggelige i sitt daglige arbeid!

For å jobbe på flyplassen, er det krav om plettfri vandel. Uttømmende politiattest (UPA), sikkerhetskurs og godkjent bakgrunnssjekk er derfor et krav før en eventuell ansettelse. Søkere må ha vært bosatt sammenhengende i Norge eller et annet EU/EØS-land i minst 5 år. Vi er en offentlig godkjent renholdsbedrift og alle våre medarbeidere MÅ ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Vi ønsker at du som søker

 • Har erfaring innen daglig renhold og temporære tjenester.
 • Har kunnskap/erfaring med gulvvedlikehold og -rehabilitering. Gjerne sertifisering innenfor dette.
 • Har fagbrev og kunnskap om NS-INSTA 800.
 • Har erfaring fra kundeservice.
 • Har erfaring i operativ ledelse.
 • Har kjennskap til arbeidsmiljøloven og HMS.
 • Normalt gode datakunnskaper.
 • Behersker norsk/engelsk både muntlig/skriftlig.
 • Har førerkort klasse B.

Arbeidsoppgaver vil være

 • Å gjennomføre regelmessig renhold, enten som fast oppgave, i vikariater og/eller som ekstraarbeid.
 • Å igangsette og delta i gjennomføringen av periodisk renhold.
 • Å sørge for at vikaroppdrag bemannes, også ved egen innsats.
 • Å gjennomføre faglig og praktisk opplæring av nye og eksisterende servicemedarbeidere på arbeidssteder.
 • Å gjennomføre og sikre daglig etterlevelse og oppfølging av kundekontrakter iht. avtalt kvalitet, tid og innenfor gitte kostnadsrammer.
 • Å utføre kvalitetskontroller og håndtere driftsmessige avvik, samt kontroll og vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Å aktivt jobbe med å utvikle kunderelasjoner. Bidra til mersalg i tildelt ansvarsområde.
 • Å sørge for levering av nødvendig utstyr, materiell og arbeidstøy hos kunder og ansatte.
 • Å benytte digitale arbeidsverktøy for å gjennomføre praktiske oppgaver.
 • Å delta aktivt i det systematiske HMS-arbeidet.
 • Å bidra til et profesjonelt og godt arbeidsmiljø.
 • Å være en motivator for andre med et aktivt og operativt forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og samarbeidsvillig.
 • Du har evne til å motivere og lære opp andre.
 • Du har kontroll på eget arbeid.

Vi kan tilby

 • Opplæring med tanke på et trygt og godt arbeidsmiljø.
 • Fast stilling (100%) i en bedrift med solid økonomi.
 • Lønn og andre betingelser i henhold til Renholdsoverenskomsten.
 • Oppstart: 01.01.2023.

Søknadsfrist: Snarest

Alle spørsmål vedrørende stillingen rettes til:
Avdelingsleder Irene Kjellesvik. E-post: irene.kjellesvik@insider.no. Telefon: 959 83 373.

Send CV og søknad til: E-post: irene.kjellesvik@insider.no / merket «Operativ leder – Avinor Bergen lufthavn»