Økt kompetanse på INSTA 800

På bakgrunn av stigende etterspørsel, besluttet bedriften høsten 2016 å øke den interne kompetansen på INSTA 800. Høsten 2016 fikk flere medarbeidere tilbud om skolering i kunnskapsnivåene 3 og 4. Konsulentbedriften Ren-Consult AS hadde alle disse medarbeiderne på kurs, og satsingen har gitt svært gode resultater.

Hele 28 medarbeidere ble uteksaminert fra kurset og har mottatt et personlig sertifikat fra SINTEF Byggforsk som bekrefter at de innehar kompetanse i samsvar med kravene i standarden. Flere av disse vil fungere som instruktører i framtidig bedriftsintern opplæring. I alle regioner finnes det allerede solid praktisk kunnskap på standardens nivå 2.

I 2000 ble norsk og nordisk standard for å fastsette og vurdere renholdskvalitet godkjent. Standarden er foreløpig revidert to ganger, og gjeldende versjon heter NS-INSTA 800:2010.

Denne standarden er viktig for alle som driver i renholdsbransjen samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester. Den viser nemlig hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold — og hvordan byggets ulike rom grupperes i romprofiler eller kvalitetsprofiler.

Videre viser den hvordan man for hver profil setter kvalitetsnivåer for de såkalte objektgruppene gulv, inventar, vegg og himling — og hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Standarden anbefaler opplæring på nivå 2 for servicemedarbeidere, men det er mulig å øke kompetansen til nivå 3 og 4 for kontrollører, planleggere og andre som av ulike årsaker må kjenne standarden godt.

Vi er stolte av det fantastiske engasjementet til alle våre fagpersoner! Ved å tilføre organisasjonen solide kunnskaper i systemet for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, har Elite Service Partner AS beveget seg i en helt bevisst retning.

Høy fagkompetanse, profesjonelle medarbeidere og gode verktøy for å kunne dokumentere leveransen av ulike servicetjenester – det skal kjennetegne selskapet i et marked som i økende grad etterspør systematikk, målinger og rapportering.

Tommy Geir Christiansen
Kvalitets- og systemansvarlig