Nytt oppkjøp på Østlandet

Den 01.06.2017 overtok Elite Service Partner AS 70% av aksjene i TBB Eiendomsdrift AS på Lørenskog. Selskapet har 28 ansatte og i 2016 omsatte de for 31 millioner kroner.

TBB Eiendomsdrift AS er en solid bedrift hvor forretningsidéen er «med kompetente ressurser, drifte og utvikle bygg og eiendom på en slik måte, at leietakere er tilfreds med lokaliteter og fasiliteter. Samtidig som eier oppnår best mulig totaløkonomi, verdiskapning og miljøprofil i sin eiendomsinvestering, enten det dreier seg om næring, boligsameier eller offentlige virksomheter.»

Daglig leder i TBB Eiendomsdrift AS, Ståle Lilledahl, forteller at selskapet ble startet i 1998 av tre kamerater, under navnet Feiing og Vedlikehold. I 2003 startet Lilledahl selskapet Total ByggBehov AS som leverte service og mindre installasjoner på ventilasjon og klima. I 2008 ble begge disse selskapene slått sammen.

«Allerede i 2004 fikk vi en kontrakt med IKEA Furuset på tralletjeneste og søppelplukking, og IKEA er fortsatt en av våre viktigste kunder. Vi var fortsatt 5 gründere som eide selskapet da Elite Service Partner AS kom på banen i våres. Grunnen til at vi takket «ja» til tilbudet fra Elite, var at vi ønsker å vokse både i omsetning og geografisk. Dette ser vi større mulighet for å lykkes med sammen med en større aktør. Det er langt lettere å etablere seg i andre områder sammen med Elite Service Partner AS, samt at vi ser mange muligheter for synergier» avslutter Ståle Lilledahl.

Vi er stolte over overtakelsen av TBB Eiendomsdrift AS – og for at selskapet nå blir en del av Elite Service Partner AS!

Roger A. Tveide
Adm. dir.