Nytt oppkjøp - Norsk Offshore Catering AS

25.10.2018 signerte Elite Service Partner AS (ESP AS) kontrakt om kjøp av Norsk Offshore Catering AS (NOC). Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Det forestående oppkjøpet er et ledd i ESP AS strategi om etablering i offshoresektoren og vil bli det største oppkjøpet foretatt av ESP AS.

Vi overtar et veldrevet selskap med mange dyktige medarbeidere og en fornøyd kundemasse – sier Steinar Myklebust, styreleder i ESP AS.

NOC ble startet i 1995 der selskapets formål var offshore catering og renhold i Nordsjøen. Selskapet omsetter for om lag 280 millioner og har 275 ansatte fordelt på 12 flyttbare rigger i Nordsjøen.

Med dette oppkjøpet kan ESP AS med datterselskap tilby tjenester som Facility Management, renhold (bedrift- og privatmarkedet), kantine, eiendomsservice, vaktmestertjenester, matteservice, skadesanering, betongsliping, camp/riggdrift både onshore og offshore, hygienetjenester, desinfeksjon av søppeldunker og søppelrom m.m.

Etter gjennomføring av oppkjøpet vil alle selskap under Elite Service Partner AS totalt omsette for om lag 1,4 milliarder kr i 2018.

Bildet viser nederst fra venstre: Roger Tveide (adm. dir. ESP AS), Vishal Goenka (CFO Renaissance Contract Services AS) og Steinar Myklebust (styreformann og eier ESP AS). Bakerst fra venstre: Bernt Arne Sandsmark (daglig leder NOC) og Ingvar Varhaug (styremedlem NOC)