Hva betyr det egentlig?

Menneskelig aktivitet er kanskje til større skade for jorden nå enn noen gang tidligere i historien. Insider Facility Solutions AS mener at det finnes mange gode grunner for bedrifter til å redusere sin belastning på miljøet.

Det viser seg stadig at det kan være svært lønnsomt å iverksette miljøtiltak! Dette er så interessant for tilbyder og kjøper av tjenester at vi ofte setter oss ned å snakker med våre kunder om disse fordelene.

Miljøstyring er altså et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet. Det går ut på at en bedrift formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå målene. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings-og ledelsesfunksjoner.

Kravene til miljøstyringssystem er blant annet gitt i standarden ISO 14001. Insider Facility Solutions AS har sertifisert sitt ledelsessystem i henhold til denne standarden.

Har din bedrift fastsatt miljømål? Vil du høre om våre mål? Det er ikke sikkert at veien fra ord til handling er så lang. Det er mulig vi har noe å snakke om når det gjelder miljøtiltak i praksis. La oss høre fra deg!

Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters negative innvirkning på det ytre miljøet!

Vi har valgt å sertifisere våre ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Klikk på overskriften nedenfor for å lese mer om sertifiseringen for miljø.

Miljø: ISO 14001:2015 - Sertifikat nr. 10030