Hva er et miljøregnskap?

Et miljøregnskap er en bokført oversikt over forbruk av energi- og materialressurser med tilhørende utslipp.

Alle typer miljø er viktig for oss i Insider Facility Solutions AS. Derfor har vi utarbeidet et regnskap som viser hva vi sammen kan oppnå av besparelser både på den økonomiske siden og på miljøsiden.

Både innemiljø, arbeidsmiljø og naturens miljø påvirkes av de valg vi treffer når vi velger ulike løsninger på arbeidsplassen.

Miljøbudsjett renhold

Vi kan være til hjelp med å sette opp et regnestykke over hva som kan gjøres, slik at vi alle kan oppnå en besparelse ved å fokusere på renholdet.

Miljøbudsjett papir og avfall

Tenk over hvor mye papir som daglig brukes og kastes. La oss hjelpe til med noen enkle grep for å få kontroll over kostnadene ved bruk av papir på store og mellomstore bygg.

Det er mye å spare både i rene papirutgifter og i avfallsutgifter.