Tiltak for å spare miljøet

1200x405spekkhogger

Insider Facility Solutions AS arbeider for å finne løsninger som reduserer den totale miljøbelastningen på tvers av tjenesteområder.

Vår prioritering

Alle sider ved vår virksomhet styres etter prinsipper i ISO 14001 og Nordisk Miljømerking (Svanemerket).
Alt vårt arbeid måles etter gitte miljøfaktorer og konkretiseres i handlingsplaner, med tydelige ansvarsområder og frister.

Vårt miljøarbeid

Arbeid med miljøkunnskap er en kontinuerlig prosess som blant annet ivaretas av:

 • Fagutvalg
 • EliteSkolen
 • Løpende systemrevisjoner av eksisterende sertifiseringsordninger
 • Praktisk opplæring på lokasjonen

Vår interne opplæring i miljøarbeid omfatter blant annet:

 • Dosering
 • Kildesortering/Fraksjonering
 • Miljøbevisste innkjøpsvalg (Svanemerkede produkter)
 • Eco driving
 • Vannforbruk
 • Bruk av kjemi og vann
 • Tørre metoder
 • Emballasje
 • Utnyttelse av råvarer
 • Svinn
 • Planlegge bestilling ift. transport fra leverandør til lager
 • Ruteplanlegging på tvers av tjenesteområder
 • Abax for kjøretøy og driftsøkonomi

Økt miljøfokus på arbeidsplassen – gir økt miljøbevissthet også privat!