Leder byggdrift

Om Insider Facility Solutions AS

Konsernet er i dag en av Norges største servicebedrifter og en anerkjent aktør innen Facility Management. Vi legger vår stolthet i å levere førsteklasses tjenester og gode kundeopplevelser for bedrifter i både offentlig og privat sektor. Vi søker nå leder byggdrift for drift og salg.

Om stillingen

Som leder byggdrift skal du lede og følge opp din respektive resultatenhet i henhold til bedriftens ledelsessystem, lover og forskrifter. Du etablerer og iverksetter planer for at resultatenheten skal nå sine mål. Du har personalansvar for våre vaktmestere, teknikere og byggdriftere – og selvsagt også ansvar for kunder, mersalg og nysalg.

Hovedoppgaver

 • Daglig oppfølging av avdelingens kunder og ansatte.
 • Sørge for en til hver tid riktig bemanning og etterlevelse av gjeldene lover og regler.
 • Økonomisk kontroll av forbrukte timer, materiell og ansvar for faktureringsrutiner – herunder for ekstraarbeid og viderefakturering av materiell, produkter eller timer.
 • Kontrollere og godkjenne timelister ukentlig ved hjel av M-Solution.
 • Opplæring og oppfølging av operative ledere.
 • Kundeoppfølging ved avtalte kundemøter og oppfyllelse av KPI.
 • Påse at ressurser som biler, maskinpark og utstyr blir utnyttet og ivaretatt på best mulig måte.
 • Foreta innkjøp i henhold til fastlagte budsjett.
 • Mersalg på eksisterende kundemasse.
 • Nysalg.

Andre oppgaver

 • Jobbe etter bedriftens verdiplakat og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Ta ansvar for god kommunikasjon og informasjonsflyt.
 • Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet gjennomføres.
 • Påse at medarbeidere får den kompetansen den respektive stillingen krever.

Kvalifikasjoner du har

 • Relevant erfaring innen service, industri og/eller et eller flere av fagområdene.
 • Positiv, serviceinnstilt med en «Yes I Can» holdning.
 • God økonomisk forståelse.
 • Strukturert, organisert, detaljorientert og selvgående.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med personalledelse.

Vi kan tilby

 • Fleksibelt arbeid og arbeidstid.
 • Personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte direktør facility management Øystein Andersen, oystein.andersen@insider.no

Send CV og søknad til post@insider med «Søknad – Leder byggdrift» i emnefeltet.