Kjent ansikt i ny rolle

Ali Rabhi tidligere avdelings ansvarlig for temporært renhold i Oslo og Akershus går over i ny stilling fra 1 januar 2020 som regionleder for Oslo. Avdelingene 43, 45, 55 og 70 slås sammen i en ny avdeling 50. Avdeling 50 består av omtrent 300 medarbeidere som betjener ca. 550 kunder i området Oslo og Akershus.

Han forteller om en spennende og hektisk hverdag med flinke kollegaer som er med på det som er blitt en tøff kamp om markedsandeler. – Service, relasjonsbygging og det lille ekstra hos kunden vil være det som trygger våre arbeidsplasser framover, sier han.

Ali er gift og far til 8 barn, hvor 4 fremdeles bor hjemme. Han er tidligere restaurant eier med erfaring og teft for matlaging og spennende smaker. Hans yrkeskarriere i Elite startet helt tilbake i 2001 der han var innom både eiendom, temp og matte avdelingen.

Det blir spennende å følge arbeidet i den nye avdelingen i det kommende året og vi ønsker han lykke til med ny stilling og nye utfordringer.