Insider Facility Solutions AS kjøper Mitie Norge AS

1. Juni 2021 inngikk Insider Facility Solutions AS og Mitie en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Mitie Norge AS.

Avtalen bidrar til en styrket posisjon i det norske markedet for Insider Facility Solutions og vil gi mulighet til å utvikle en spennende kundeportefølje, samt tilby markedet nye og bærekraftige drifts modeller innenfor renhold og facility management segmentet.

Insider Facility Solutions skal opptre som lokal partner og leverandør for Mities globale kundegruppe og sammen skal selskapene samarbeide om leveranser til Mities kunder i Norden.

Administrerende Direktør i Insider Facility Solutions – Roger Tveide uttaler:

«Denne avtalen viser hvordan store globale selskaper ser Insider Facility Solutions AS som en profesjonell aktør. Vi tar sikte på et langt og godt samarbeid med Mitie som vil tjene begge selskapene. Avtalen er et ledd i å sementere Insider Facility Solutions AS posisjon som et ledende facility selskap.»