Fornyet tillit fra Espira Gruppen

Elite Service Partner AS er igjen valgt som renholdsleverandør til Espira Gruppen.

Espira er en stor barnehageaktør med ca. 2350 ansatte og 8500 barn. De driver 87 barnehager i Norge fordelt på over 40 kommuner.

Espira er eid av den svenske utdanningsaktøren AcadeMedia og driver barnehager, grunnskoler og voksenopplæring i Sverige, Norge og Tyskland.

Elite Service Partner AS har hatt Espira Gruppen som kunde siden 2011, og det er andre gangen vi nå har fornyet avtalen. Dyktige servicemedarbeidere, kvalitetsbevissthet, fleksibilitet og innovative systemer for kundekontakt og oppfølging – har bidratt til at vi igjen er valgt som foretrukket leverandør.

Innkjøpssjef Martin Kvist sier følgende om hvorfor de valgte oss også i denne runden:

Kvalitetsmessig og godt renhold er avgjørende for trivsel, helse og miljø, både for våre barn og våre ansatte. Derfor har også renhold høyt fokus i Espira, og følges tett opp gjennom hele året i alle våre barnehager. Vi ser at Elite Service Partner AS nå bygger opp og utvikler solid IT-støtte for kvalitetsarbeidet, som gjør oppfølging og kontinuerlige forbedringer vesentlig enklere for begge parter. Dette var derfor en av de utslagsgivende faktorene for vårt valg av Elite Service Partner AS.

Vi har høye forventninger til den videre utviklingen av denne systemstøtten i den kommende avtaleperioden.

Elite Service Partner AS takker for tilliten og ser fram til et godt samarbeid i tiden framover.

Odd Kristian Pedersen

Markedssjef