Facility Management til NAV

Etter skarp konkurranse med andre store aktører i bransjen, ble Elite Service Partner AS den 2. mai 2017 tildelt kontraktene for levering av Facility Management til NAV i regionene SØR, VEST og NORD. Til sammen utgjør disse tre kontraktene – 312 lokasjoner!

Elite Service Partner AS skal levere og koordinere tjenester innen renhold, vakthold, avfallshåndtering, kantine, kaffe- og vannautomater, posttjenester, planteservice og flyttetjenester.

Høsten 2013 startet NAV en kartleggingsprosess vedrørende innkjøp av tjenester for sine 541 lokasjoner rundt om i landet. Hensikten var å samle 1400 avtaler om kjøp av tjenester til maksimalt 5 avtaler – med maksimalt 5 leverandører. Høsten 2016 ble konkurransen for de geografiske områdene, SØR, VEST og NORD utlyst. I forhandlingsprosessen i begynnelsen av 2017, ble vi solid utfordret av NAV. Det ble gjort tilpasninger og endringer for å utvikle enda bedre løsninger – noe som førte til at Elite Service Partner AS vant de tre kontraktene!

Arbeidet med å forbedre våre tilbud gjennom bedre løsninger og økt funksjonalitet har vært krevende, lærerik, interessant og utviklende. NAV ønsket en tydelig prosedyre for kommunikasjon, herunder bestillinger, rapportering av avvik, statistikk for leveranser og økonomisk oversikt til enhver tid.

For å ivareta dette behovet, har vi utviklet «Elite SmartPunkt», et sentralt elektronisk kontaktpunkt hvor de med dedikert tilgang kan foreta bestillinger, melde og hente ut rapporter mm. Utgangspunktet for dette er å bruke de verktøy og systemer som vår IT-avdeling har utviklet og dermed blir brukt i Elite Service Partner AS til daglig. Dette gjør det mulig å utvikle og tilpasse løsninger til bruk i en effektiv og innovativ hverdag.

Elite Service Partner AS takker for tilliten – og vi ser fram til et lærerikt og interessant samarbeid med NAV i tiden framover.

Bildet viser Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør i NAV og Roger Tveide, adm. dir. i Elite Service Partner AS som bekrefter avtalen.

Odd Kristian Pedersen
Markedssjef