ESP tegner kontrakt med Norges Forskningsråd

Leveranse av eiendomsservice til Norges Forskningsråd på Lysaker.

Etter skarp konkurranse med 6 andre aktører i bransjen, ble Elite Service Partner AS den 8. april 2019 innstilt som leverandør av vaktmestertjenester ved Norges forskningsråd på Lysaker.

Tilbudet fra oss ble valgt med følgende begrunnelse: «Elite Service Partner AS tilbød Norges forskningsråd den vaktmesteren som hadde den mest solide og relevante yrkesbakgrunnen, den lengste og mest relevante praksisen under kvalitetskriteriene, samt at Elite Service Partner AS var best på pris. Totalt sett leverte Elite Service Partner AS et tilbud med det beste forholdet mellom kvalitet og pris».

Avdelingsansvarlig i eiendomsservice Heidi Hadberg Olsen sier at «fokus på kompetanse, kvalitet og riktig prisnivå er viktig for å lykkes i markedet».

Hun er strålende fornøyd med tilliten og kan forsikre at avdelingen er topp motivert for å lykkes med oppdraget.