Elite Service Partner AS skifter navn

Elite Service Partner AS skifter navn til Insider Facility Solutions AS fra 1 mai 2021

Virksomheten som ble etablert i 1983 har vært i kontinuerlig vekst og utvikling. I dag er vi en av Norges største familieeide gründerbedrifter innen servicesektoren. Etter organisk vekst, en rekke oppkjøp og fusjoner, nye strategiske tjenester og eierskap, har vi etter nesten 40 år funnet tiden inne for en rekke spennende grep som kommer markedet og våre ansatte til gode.

«Insider Facility Solutions AS skal fortsatt levere førsteklasses tjenester med dedikert og kvalifisert personell. Vi har utviklet digitale løsninger som sikrer våre oppdragsgivere kontroll fra A til Å. Alt du trenger, når du trenger det, på ett sted», sier administrerende direktør Roger Tveide.

Å samles rundt et nytt navn, Insider Facility Solutions AS, er først og fremst et symbol på samordning og utvikling av flere tjenester på nasjonalt nivå. De aller fleste store leverandører innen sammensatte tjenester i Norge er i dag filialer av internasjonale storkonserner. Vi tror et stort norsk servicekonsern som vårt, kan ha konkurransefortrinn ved:

  • 100% norsk aktiv og langsiktig eierskap.
  • Solid økonomi og handlekraft.
  • Nesten 40 års prøving, feiling og læring i organiserte former.
  • Forankring i norsk arbeids- og forretningskultur.
  • Kontinuerlig jakt på teknologiske løsninger som fungerer i det praktiske liv.
  • Forankring over hele landet.

Vårt valg av navn speiler en ambisjon om at våre kunder skal se på oss som en av deres egne, noe som gir fleksibilitet, trygghet og innsyn.

Endringen får ingen innvirkning på våre kunde eller leverandør forhold.