Nytt oppkjøp i Tromsø

Elite Service Partner AS har overtatt alle aksjene i Tromsøbedriften Arctic Renhold AS.

Arctic Renhold AS har vært drevet av grunderne Frank og Werner Eriksen, som har bygget opp selskapet til en veldrevet bedrift som vil tilføre oss cirka 9 millioner kroner i årsomsetning.

I kundeporteføljen finner vi blant annet Jekta Storsenter som ligger på Langnes i Tromsø. Med sine 120 butikker, er dette Nord-Norges største kjøpesenter.

Oppkjøpet av Arctic Renhold AS styrker vår posisjon i Troms fylke og vi ønsker kunder og ansatte velkommen til Elite Service Partner AS.

Roger Tveide
Adm. dir.