Bygningsendringer

Vi har ansvarsrett og kan påta oss mindre ombyggingsoppgaver innvendig og utvendig. Slike oppgaver gjøres på bestilling og etter avtale.

Flytting av kontorer

La oss bistå ved flytting av kontorer! Vi kan stå for demontering av gamle kontorlokaler, montering i nye og intern flytting i eksisterende lokaler.

Grenstaver

Flytting av grenstaver og andre koblede monteringsdetaljer utføres etter avtale.