Brann / ventilasjon eller …

Vanskelig å følge opp enkelte rutiner i internkontrollen?
Mange vil kjenne seg igjen.

Det er god investering å la oss ta hånd om noen av de kontrollene og rutinemessige oppgavene som skal dokumenteres.