Digitalisering gir kontroll

Som arbeidsgiver og tjenesteleverandør må Elite Service Partner AS forholde seg til en rekke krav. Myndighetene stiller selvfølgelig krav i form av lover og forskrifter. Kundene stiller i tillegg krav i sine anbudsforespørsler og kontrakter. Som eksempler kan vi nevne krav til lønns- og arbeidsvilkår, krav til organisering av HMS-arbeidet og krav til rapportering. Hva gjør bedriften for å ha kontroll på og innfri alle slike krav?

Svaret er at vi ved hjelp av en rekke aktiviteter registrerer og samler inn en mengde data. Dataene settes deretter i system og blir til informasjon og dokumentasjon, eller beviser, på at kravene etterleves. Mer og mer gjør vi dette digitalt. Ett godt eksempel på digitalisering av en arbeidsprosess har vi i kravet om at våre medarbeidere skal ha en arbeidsplan. Alle skal vite når de skal jobbe de neste dagene og ukene, og i Elite Service Partner AS tilbyr vi nå digitale arbeidsplaner til alle servicemedarbeidere.

Prosjektet startet for flere måneder siden og forberedelsene har vært mange. I samarbeid med Giant Leap Technologies AS ble det i april i år lansert en løsning som innebærer bruk av applikasjonen M_SOLUTION tilpasset våre spesielle behov og krav. I en app på telefonen ser man nå sin arbeidsplan og sin timeliste – den faste arbeidstiden og det som eventuelt avtales i tillegg. Ved hjelp av regler og beregninger hjelper løsningen oss til å føre oversikt over arbeidstiden og grunnlaget for lønn i hver lønnsperiode.

Om ikke lenge vil alle grupper av ansatte i bedriften ha tatt i bruk løsningen. Det har vært et krevende prosjekt, men vel verdt alt det harde arbeidet. Når resultatet er så vellykket og vi som arbeidsgiver oppnår kontroll på et så viktig område som arbeidstid, er det grunn til å dele ut «en stor takk» til alle som bruker applikasjonen hver gang de er på arbeid!