Nytt oppkjøp i Tromsø

Nytt oppkjøp i Tromsø

Elite Service Partner AS har overtatt alle aksjene i Tromsøbedriften Arctic Renhold AS. Arctic Renhold AS har vært drevet av grunderne Frank og Werner Eriksen, som har bygget opp selskapet til en veldrevet bedrift som vil tilføre oss cirka 9 millioner kroner i årsomsetning. I kundeporteføljen finner

Les mer

Miljøvennlig satsing

Miljøvennlig satsing

Som en bedrift som leverer Svanemerkede tjenester, ser vi hele tiden etter muligheter for å spare det ytre miljøet. Elite Service Partner AS har nå begynt den første utfasingen av egeneide biler med Euronorm 4 og lavere. En rekke av disse bilene skiftes nå ut med mer

Les mer