Lavt sykefravær i Flekkefjord

Elite Service Partner AS, Flekkefjord har funnet en god oppskrift på lavt fravær og høy trivsel. På nettsidene til idebanken.org kan vi lese en flott artikkel om arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet ved vårt driftskontor i Flekkefjord.

Avdelingen har et sykefravær som er langt under gjennomsnittet i bransjen, og avdelingsansvarlig Inger Lise Skogsfjord forteller i artikkelen at hemmeligheten er vedvarende og tungt trykk på IA-arbeidet over flere år.

Kunnskap er viktig

Temaene sykefravær og helse, miljø og sikkerhet (HMS) er som regel et punkt på alle personalmøter. «Alle ansatte blir stadig minnet på at vi kan og vil tilrettelegge arbeidssituasjonen til alle som får nedsatt arbeidsevne. Etter hvert er tilrettelegging blitt så innarbeidet hos oss – at det faktisk nå er en del av vår kultur. Det kan for eksempel handle om å redusere belastningene i en periode, eller ved å ta et kurs i løpet av det tidspunktet man er sykmeldt» sier Inger Lise Skogsfjord.

Hun reiser rundt og møter de ansatte på arbeidsplassen én gang i uka. Da bruker hun gjerne å ta i et tak og hjelpe til.

Skogsfjord fortsetter: «For fem år siden bestemte vi oss for å jobbe skikkelig med IA. Først og fremst synes vi det er gøy, og vi får veldig mye igjen for innsatsen.»

«Det er også viktig å bli godt kjent med hver enkelt. Det er bare på den måten vi forstår hvor skoen trykker og hva vi kan gjøre når det er behov for avlastning.» forteller leder- og kundeansvarlig Anne Marie Hadland.

Hovedgrepet er å tilrettelegge for alle som får nedsatt arbeidsevne.

Tiltak tidlig lønner seg alltid

skogsfjord_02_350x197Oppfølgingsplan under tilretteleggingen er et godt hjelpemiddel. Planen gir oversikt over hva som trengs og hva som skal gjøres fremover. Det er selvfølgelig viktig at begge parter har et medansvar for å følge opp vedtakene.

Alt kommer ikke av seg selv. Hos Elite Service Partner AS er en viktig faktor at vi legger stor vekt på kompetanseheving for både ansatte og ledere.

Vi er like nøye med oppfølging av sykmeldte som vi er av våre andre oppgaver.

På bildene ser du Inger Lise Skogsfjord (AA), Anne Marie Hadland (KA) og Anne Lene Hellestøl (KA).

Les hele artikkelen ved å klikke her…