Renhold

Et godt renhold er en fornuftig og lønnsom investering. Godt renhold øker trivselen, minsker sykefraværet og gir bedre produktivitet som resultat. Vårt mål er å levere det beste renholdet i forhold til kundens behov!

Insider Facility Solutions AS tilbyr svanemerkede renholdstjenester.

Du kan forvente moderne metoder og midler som ivaretar både inne- og utemiljø. Våre systemer ivaretar avtalt kvalitet og rapportering. Våre servicemedarbeidere har gjennomgått EliteSkolen for Renhold. I hele landet har vi SINTEF-sertifisert personell for NS INSTA 800.

Vi har kompetansen og ressursene, og vi tilpasser oss oppdragsgivers behov.

Eksempler fra vår oppdragsportefølje

Bygningsrenhold, butikkrenhold, lufthavnrenhold, fly-, tog-, buss- og fergerenhold, spesialrenhold innen næringsmiddelindustrien, vinduspuss med klatreutstyr, forpleining og mye mer.


Les mer om hva som menes med renhold!